De Complianceofficer
Website decomplianceofficer.nl

Compliance is actueel! De compliance officer is de rots in branding. De compliance officer als countervailing power! Dit zijn zomaar enkele recente uitspraken en koppen in nieuwsberichten die het belang van compliance en die van de aanwezigheid van een compliance officer in een organisatie benadrukken. Voor ons was dit al voldoende reden om een site te ontwikkelen voor de compliance officer.

Deze site is bedoeld om compliance officers, compliance studenten en compliance geïnteresseerden alle informatie te verschaffen die zij nodig hebben voor bijvoorbeeld de uitoefening van hun functie, voor hun studie en opleidingen en om meer te weten te komen over het vakgebied compliance. Eigenlijk willen wij een zo breed mogelijk publiek bereiken die op zoek is naar meer informatie over compliance en integriteit.

Wij willen geïnteresseerden zo snel mogelijk, zo up to date mogelijk en zo volledig als mogelijk van informatie voorzien op gebied van compliance. Dit willen wij bereiken door enerzijds zelf informatie te verschaffen over compliance, zowel basisinformatie als verdiepende informatie. In de nabije toekomst is het uitdrukkelijk de bedoeling dat informatie tussen compliance officers kan en zal worden gedeeld. Op korte termijn zal een Community zijn ingericht waarmee compliance officers elkaar kunnen vinden en informatie kunnen delen. Dit is van groot belang: iImmers, hoe meer kennis de compliance officer bezit, hoe beter hij zich van zijn taak kan kwijten!

De site beoogt duidelijkheid te geven over wat compliance nou precies behelst. Compliance is een containerbegrip: welhaast iedereen heeft zijn eigen idee wat compliance nou precies behelst. De site zal daarnaast helderheid geven over de verschillende manieren waarop je compliance kunt benaderen.

Zijn er uberhaupt best practices en zo ja welke best practices zijn er voor de invulling van de compliance functie? Ook op deze vraag willen wij je continue up-to-date houden met alle laatste ontwikkelingen.

Daarnaast beoogt deze site uitleg te geven over het opzetten, inrichten en implementeren van een effectief werkend compliance framework. Is hier een standaard framework voor die toepasbaar is voor alle organisaties of is maatwerk vereist?

Ook de positie van compliance risico in het plaatje van geïntegreerd risicomanagement zal worden uitgelegd. Wat is bijvoorbeeld de risk appetite met betrekking tot compliance? Aan welke kpi´s moet je denken als je het hebt over compliance risico´s. Deze vragen en nog veel meer andere vragen zullen aan de orde komen.

Wij realiseren ons dat iedere compliance officer een andere focus heeft, onder andere afhankelijk van zijn of haar positie, zijn of haar organisatie, de volwassenheid van zijn of haar organisatie en de bijbehorende risicocultuur en risk appetite. Het streven is om door middel van deze site alle compliance officers zo goed mogelijk van dienst zijn.

In steeds meer sectoren zien we de compliance officer verschijnen. In andere sectoren, zoals de financiële sector, is al voor meer dan 10 jaar een compliance officer aanwezig. Wat betekent dit voor de invulling van en de rol van de compliance officer? Is de compliance officer alleen nog maar bezig met het creeren van de juiste mindset en het bereiken van bewustwording bij key spelers in de organisatie, is hij of zij alleen maar met de naleving van de wet- en regelgeving  of vormt compliance risico een onderdeel van de holistische risicobenadering? Met deze site is het de bedoeling dat good en best practices gedeeld zullen worden!

Japan is weer eens opgeschrikt. Ditmaal door een boekhoudschandaal. Bij Olympus. Langzaamaan worden de feiten openbaar. Onder meer dat de fraude lang geleden is gestart en dat die voortwoekerde onder het oog van KPMG en Ernst & Young. Niet zij, maar een nieuwe bestuursvoorzitter bracht de fraude aan het licht.

Markant is dat deze, de Brit Michael Woodford, binnen twee weken na zijn aanstelling als bestuursvoorzitter doorzag wat accountants jarenlang niet doorhadden. Of wat KPMG mogelijk wel door had, maar waartegen niet adequaat werd ingegrepen.

Lees meer...

Mijntje Lückerath-Rovers:De bestuurssecretaris is letterlijk en figuurlijk misschien wel de belangrijkste schakel in corporate governance.

De bestuurssecretaris is de verbinding tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen en speelt daarnaast een belangrijke rol in het proces rondom governance. Hij houdt de regels in het oog, is leidend in de informatievoorziening, maakt de voorstellen voor introductie- en opleidingsprogramma’s en schrijft meestal de eerste aanzet van het verslag van de raad van commissarissen. Maar ook al wordt hij veelal op handen gedragen, zijn rol wordt in formele zin onderschat.

Lees meer...

Op dinsdag 13 december 2011 geven onder meer Jan van Miltenburg (AFM) en Joost van de Guchte, Compliance officer bij Phillips Pensioenfonds hun visie over de recentste ontwikkelingen in de pensioensector op het terrein van Governance en Compliance.

Lees meer...

Het verlies van USD 2,3 miljard bij UBS door een zogeheten rogue trader als gevolg van het aangaan van ongeautoriseerde transacties heeft wereldwijd de aandacht gekregen. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de positie van de bestuursvoorzitter (CEO Oswald Grübel) in het geding is gekomen (en dat hij uiteindelijk het veld heeft moeten ruimen).  Hoewel op dit moment het volledige feitencomplex nog niet duidelijk is en in kaart wordt gebracht, kunnen we - op voorhand - al proberen om een aantal lessen te trekken voor de bankensector en de compliance officer.

Lees meer...